Skola

Löa friskola i Bergslagen

Löa friskola ligger vackert i bergslagsbygden mitt i byn Löa, 2,7 mil norr om Lindesberg.


Skola, förskola och fritids drivs som en ekonomisk förening med en styrelse som huvudman där verksamheterna präglas av ett stort engagemang för eleverna. Tillsammans skapar vi en förskola och grundskola att trivas och utvecklas i. Varje individ är viktig och alla ska få möjligheter och utmaningar att utvecklas utifrån individuella förutsättningar och förmågor. Vi arbetar för att såväl elever som personal ska känna trygghet, motivation och arbetsglädje.


Vi har platser i vissa årskurser och på vår förskola.

Barn som fiskar
Löa skola
Barn i skogen
Löa skolas motto
Löa skola, gul byggnad

Jobba hos oss


Vill du bli en del av Löa friskolas härliga team? Vi söker just nu:


Läsårstider


Skolstart, skolavslutning, lov och studiedagar i Löa friskola hittar du här.


Enligt grundskoleförordningen ska läsåret börja i augusti och sluta i juni och ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar.


Penna som skriver
Pastasallad med tomat

Matsedel


Lunchen lagas och serveras av Lisa, Sanna, Yvonne och Maria. Vi satsar på råvaror med en hög kvalitet, både svenska, närproducerade, ekologiska och konventionella.


Veckans matsedel hittar du här.

Skolskjuts


Skolskjuts erbjuds kostnadsfritt till elever inom Löa skolas naturliga upptagningsområde i mån av plats och vad verksamheten klarar av.

Karin: 076-768 19 94
Anton: 070-686 92 70
Micke: 070-301 90 88
Anna/David: 070-362 70 21

OBS - Busstelefonerna hör till bussarna, så även när det är vikarier som kör så är det samma nummer som gäller.

Löa skolas röda skolbussar
Gosedjur och febertermometer

Sjukanmälan


Elever som åker skolskjuts ska sjukanmälas till chaufförerna samt via InfoMentor:


Karin, 076-768 19 94

Anton 070-686 92 70

Micke, 070-301 90 88

AnnaB/David: 070-362 70 21


Kom ihåg att friskanmäla ditt barn, så busschauffören vet att eleven ska åka med igen. Elever som inte åker skolskjuts sjukanmäls via InfoMentor alternativt via tel. 0580-300 95


Barn på Trollebo sjukanmäls via Tyra.

Motivation - Trygghet - Arbetsglädje

Från Löa Friskolas start 1993 har föräldrarna gjort stora arbetsinsatser. Dessa insatser bidrar till att vi kan ha en fin miljö såväl ute som inne. Vårt upptagningsområde är stort, därför är det viktigt för våra elever att föräldrarna får många tillfällen att lära känna varandra. Ett sätt är att arbeta tillsammans och det gör vi genom två storstädningsdagar per läsår samt två utearbetsdagar. Har man barn både i skolan och på förskolan gör man sin arbetsinsats på förskolan. De föräldrar som inte kan närvara på det utsatta datumet kan göra upp om att komma vid ett annat tillfälle. Efter förfrågan från föräldrar om att betala istället för att delta finns nu styrelsebeslut om att beloppet för utebliven föräldrainsats är 900 kr per tillfälle.


På Löa skola utbildas elever för att maximera deras potential och få kunskaper och färdigheter för hela livet. Vi arbetar för att såväl elever och personal ska känna trygghet, motivation och arbetsglädje. Verksamheten drivs enligt skollagens, och läroplanens intentioner och alla elever får en stabil grund att stå på när de lämnar oss och går vidare till högstadiet. Skolan har ett trygghetsteam som jobbar med det sociala klimatet både enskilt och i grupper.


Fritidshemmet heter Kantarellen och utifrån skoldagen planerar fritidshemmets personal en variationsrik och bra eftermiddag för barnen. Lek, lärande och spännande aktiviteter blandas.


Förskolan heter Trollebo och där arbetar ambitiösa, aktiva pedagoger med en positiv barnsyn. Små barngrupper är vårt signum.


Skolskjuts erbjuds kostnadsfritt för elever inom Löa skolas naturliga upptagningsområde.


Kvalitetsrapport 22/23


Löa Skolas årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskolan, skolan och fritidshemmet 2023-2024Vision för Löa Skola

Värdeord: Trygghet - Motivation - Arbetsglädje

Löa Skolas vision har trygghet, motivation och arbetsglädje i fokus. Vår vision är att alla ska få utveckla sina förmågor på bästa sätt utifrån de förutsättningar de har. I verksamheten bygger vi förtroende för varandra och respekterar våra olikheter.


Inriktning: Rörelse, hälsa och natur

Löa Skola är mobilfri och har en inriktning mot rörelse, hälsa och natur. Verksamheten har som mål att främja möjlighet till fysisk aktivitet varje dag. Välmående, hälsa samt att vistas i naturen ska ingå i lärandet.


Verksamhetens trivselregler
Löa skolas trivselregler utformas av elevråd, personal och ledning. Trivselreglerna är till för att hjälpa alla i verksamheten att nå trygghet motivation och arbetsglädje och stärker på så sätt skolans vision.


Ute & Innemiljö

Vårdnadshavare utför arbetsinsatser i både ute och innemiljö två gånger per termin.


unsplash