Fritids OLD

Fritidshemmet Kantarellen

 

Fritidshemmets uppdrag är att med utgångspunkt i Läroplanen för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet och dess värdegrund och övergripande mål, stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid.


Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande. I fritidshemmet undervisar vi på ett lekfullt sätt genom att använd leken som det kraftfulla verktyg den är.Kontakt:

0580-30395

loaskola@loaskola.se


Löa friskola skolgård
Entre Löa friskolas fritids
Barn på Löa friskolas fritids