Upptagningsområde

Upptagningsområde


Löa Skola ligger i norra delan av Lindesberg kommun, inte långt från riksväg 50. Kommunen tillhör Örebro län och Västmanlands landskap.


Skolans elever kommer i huvudsak från byar i närområdet inom ett par mils radie såsom;


Ramsberg, Stråssa, Vasselhyttan, Ingelshyttan, Storå, Guldsmedshyttan, Rällså, Löaborn, Dammen, Kopparberg, Bångbro och Löa.

Karta över upptagningsområde för Löa friskola