Elevhälsa

Elevhälsoteam Löa Skola


Rektor

Eva Valtonen

0580 - 301 00

eva.valtonen@loaskola.se


Speciallärare/specialpedagog skola och förskola

Kajsa Norling

0580 - 301 00

kajsa.norling@loaskola.se


Skolkurator
Åsa Nilsson

0580-30100
asa.nilsson@loaskola.se


Skolsköterska

Marlene Alander

Kontakt via skolan 0580-30100


Skolläkare

David Wetterhall

Kontakt via skolan 0580-30100


Skolpsykolog

Maria Klimkowicz-Nordin

Kontakt via skolan 0580-30100


Trygghetsteam

Päivi Mäkinen och Helene Stuxgren

trygghetsteamet@loaskola.se

Kontakt via skolan 0580-30100