Kontakt

Skolledning,

Rektor

Eva Valtonen

0580-301 00

eva.valtonen@loaskola.se


Administration

Astrid Ericsson (telefontid: 8:00-12:00)

0580-301 00

loaskola@loaskola.se


Förskolan Trollebo

0580-301 95

Förskollärare

Förskollärare


Barnskötare

Barnskötare

Barnskötare/kökspersonal

Barnskötare

Seba Aleada

Barnskötare

Förskoleklass

0580-301 00

Förskollärare

Klassresurs

Klassresurs

Övrig personal

0580-301 00

Vaktmästeri/Träslöjd

Speciallärare/specialpedagog skola och förskola

Trygghetsteam

Köksansvarig

Kökspersonal

Kökspersonal/fritids

Karin Borensjö

Buss

BussStyrelse 
styrelsen@loaskola.se


Line Åby Hedenius, ordförande
Anna Holfve Björkgren, kassör
Sofia Persson Kiuru, sekreterare

Fanny Arvidsson, ledamot

Bo Hansson, ledamot

Elsa Nordenfelt, ledamot

Sara Shumilova, ledamot

Anders Nordin, suppleant


Fritids Kantarellen

0580-303 95

Fritidspersonal

Karin Borensjö

Fritidspersonal

Fritidspersonal

Fritidspersonal

Fritidspersonal

FritidspersonalKlass 1-6

0580-301 00

Klass 1 + 2


Klasslärare

Klasslärare

Klassresurs

Klass 3 + 4


Klasslärare

Klasslärare

Klassresurs

Musik, engelska

Klass 5

Klasslärare

Mentor/Träslöjd

Klassresurs / TextilslöjdKlass 6


Klasslärare

Klassresurs