Kontakt

Skolledning,

Rektor

Eva Valtonen

0580-301 00

eva.valtonen@loaskola.se


Verksamhetschef/skolchef

Petra Hedenius 

0580-301 00

petra.hedenius@loaskola.se


Administration

Astrid Ericsson (telefontid: 8:00-12:00)

0580-301 00

loaskola@loaskola.se


Förskolan Trollebo, 0580-30195

Förskollärare

Förskollärare


Barnskötare

Barnskötare

Barnskötare/kökspersonal

Barnskötare

Seba Aleada

Barnskötare

Towa Karlsson

BarnskötareStyrelse 
styrelsen@loaskola.se


Line Åby Hedenius, ordförande
Anna Holfve Björkgren, kassör
Sofia Persson Kiuru, sekreterare

Fanny Arvidsson, ledamot

Bo Hansson, ledamot

Elsa Nordenfelt, ledamot

Sara Shumilova, ledamot

Anders Nordin, suppleantFritidshemmet Kantarellen, 0580-30395

Namn

Befattning

Fritidspersonal

Karin Borensjö

Fritidspersonal

Fritidspersonal (morgonfritids)

Fritidspersonal

Fritidspersonal

Fritidspersonal

Förskoleklassen, 0580-30100

Namn

Befattning

Förskollärare

Klassresurs

Klassresurs

Klass 1 till 6, 0580-30100

Namn

Befattning

Klass 1 + 2

Klasslärare

Klasslärare

Klassresurs

Klass 3 + 4


Klasslärare

Klasslärare

Klassresurs

Musik, engelska

Klass 5

Klasslärare

Mentor/Träslöjd

Klassresurs / TextilslöjdKlass 6


Klasslärare

KlassresursÖvrig personal

Vaktmästeri/Träslöjd

Speciallärare/specialpedagog skola och förskola

Trygghetsteam/Skolbibiliotekarie

Köksansvarig

Kökspersonal

Kökspersonal/fritidspersonal

Buss

Buss