Kontakt

Skolledning

Anders Nordin, rektor

0580-301 00, rektor@loaskola.se


Petra Hedenius, verksamhetschef/skolchef

0580-301 00, petra.hedenius@loaskola.se


Kajsa Norling, tf. bitr. rektor

0580-301 00, kajsa.norling@loaskola.se


Administration

Astrid Ericsson

0580-301 00, loaskola@loaskola.se


Förskolan Trollebo, 0580-30195

Avdelning

Namn

Skogstrollet

Sofia Hedberg


Ulrika Ringvall

Bergatrollet

Lina Wester


Viktoria Törnkvist

Anna Ekmark

Trollsländan

Ulrika Hytter-Aronsson

Margareta Strand


Frida Söderström

Köket

Maria Carlsson

Styrelse 
styrelsen@loaskola.se


Line Åby Hedenius, ordförande
Anna Holfe Björkgren, kassör
Sofia Persson Kiuru, sekreterare

Ulrika Ringvall, ledamot

Bo Hansson, ledamot

Elsa Nordenfelt, ledamot

Sara Shumilova, ledamot

Anders Nordin, suppleantFritidshemmet Kantarellen, 0580-30395

Namn

Befattning

Fritispersonal/Trygghetsteam

Ida Luth Lind

Fritispersonal

Matilda Råstock Ekmark

Fritidspersonal

Anna Bornstöm

Fritidspersonal (morgonfritids)

Shafeek Khalil

Fritidspersonal

Sanna Bogland

Fritidspersonal

Elle Wahlberg

Resurspedagog

Förskoleklassen, 0580-30100

Namn

Befattning

Förskollärare

Resurspedagog

Resurspedagog


Befattning

Klass 1

Klasslärare

Klassresurs

Klass 2

Klasslärare

Christian Dam

Klassresurs

Klass 3

Klasslärare

Fia Persson

Mentor

Elle Wahlberg

Klassresurs / Textilslöjd

Klass 4

Cecilia Ekmark

Klasslärare

Jesper Johansson

Klassresurs

Klass 5

Hanna Nylund

Klasslärare

Anna Bornström

Klassresurs

Jessica Gerebrand

Mentor/Träslöjd

Klass 6

Sofia N Pettersson

Klasslärare

Övrig personal

Stefan Lillrank

Vaktmästeri/Träslöjd

Kajsa Norling

Spec. åk F-6

Shafeek Khalil

Lokalvård/Vaktmästeri

Jenny C.Karlsson

Skolassistent

Ida Luth Lind

Musik

Päivi Mäkinen

Skolbibiliotekarie/Trygghetsteam

Therese Gustafsson

Studion

Matilda Råstock Ekmark

Textilslöjd

Ulla Johansson

Köksansvarig

Yvonne Eliasson

Kökspersonal

Sanna Bogland

Kökspersonal

Elin Åby

Skolsköterska

Klass 1 till 6

Löa Skola Ekonomisk Förening

Östra Löa 304

714 94 Kopparberg

Telefon: 0580-30100
loaskola@loaskola.se