Om Löa Skola


På Löa skola utbildas elever för att maximera deras potential och få kunskaper och färdigheter för hela livet. Vi arbetar för att såväl elever och personal ska känna trygghet, motivation och arbetsglädje. Verksamheten drivs enligt skollagens, och läroplanens intentioner och alla elever får en stabil grund att stå på när de lämnar oss och går vidare till högstadiet. Skolan har ett trygghetsteam som jobbar med det sociala klimatat både enskilt och i grupper.


Fritidshemmet heter Kantarellen och utifrån skoldagen planerar fritidshemmets personal en variationsrik och bra eftermiddag för barnen. Lek, lärande och spännande aktiviteter blandas.


Förskolan heter Trollebo och har tre avdelnigar; Bergatrollet, Skogstrollet och Trollsländan. Där finns ambitiösa, aktiva pedagoger med en positiv barnsyn. Små barngrupper är vårt signum.


Skollunchen lagas och serveras av Ulla,Yvonne, Sanna, Maria och Johan. Vi satsar på råvaror med en hög kvalitet, både svenska, närproducerade, ekologiska och konventionella.


Skolskjuts erbjuds kostnadsfritt för elever inom Löa skolas naturliga upptagningsområde.Med vänlig hälsning


Personalen


Telnr: 0580 301 00 / 0580 300 95

E-post: loaskola@loaskola.se


Adress:

Löa Friskola

Östra Löa 304

714 94 Kopparberg

Föreningen är öppen för alla intresserade som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt att bidra till förverkligandet av föreningens ändamål.

Under aktuellt finns information om viktiga datum och aktuella händelser i Löa skola, förskola och fritidshem.

Skolans elever kommer i huvudsak

från byar i närområdet inom

ett par mils radie.


1. Barn boende i Löa

2.Syskon i verksamheten

3. Ansökningsdatum

4. Plats i skolbuss

5. Plats i klassrum 

Löa Skola Ekonomisk Förening

Östra Löa 304

714 94 Kopparberg

Telefon: 0580-30100
loaskola@loaskola.se


För att ditt barn ska kunna ställas i kö hos oss behöver vi få in denna ansökningsblankett.