Löa Skola ek. förening

Löa skola ekonomisk förening


Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva barnomsorg och skola för barn i skolans naturliga upptagningsområde. Medlemsskap i föreningen är frivilligt.


Föreningen ska verka för en god och stimulerande barngruppsverksamhet, förskole- och skolmiljö som ett komplement till barnens hemmiljö och tillgodose barnens behov av trygghet, varaktiga relationer och kunskaper.


För den dagliga verksamheten skall utbildad eller annan kompetent personal finnas. Verksamheten skall bedrivas enligt skollagen, tillämpliga delar av socialtjänstlagen, enligt skolverkets föreskrifter samt följa den av riksdagen fastslagna läroplanen.


Föreningen är öppen för alla intresserade som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt att bidra till förverkligandet av föreningens ändamål.


Föräldrar är skyldiga att i den omfattning föreningsstämman beslutat, delta i städning och underhåll av föreningens lokaler med tillhörande utemiljöer samt medverka i gemensamma aktivitetsdagar och studier.

När du skall skriva ut ett dokument, klicka på "öppna original" och öppna det i microsoft word. Skriv ej ut från webläsaren.


Löa Skola Ekonomisk Förening

Östra Löa 304

714 94 Kopparberg

Telefon: 0580-30100
loaskola@loaskola.se