Fritids

Fritidshemmet Kantarellen

 

Fritidshemmets uppdrag är att med utgångspunkt i Läroplanen för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet och dess värdegrund och övergripande mål, stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid.


Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande. I fritidshemmet undervisar vi på ett lekfullt sätt genom att använd leken som det kraftfulla verktyg den är.


Vi som jobbar på fritidshemmet Kantarellen är:


Helene Stuxgren - Fritidspersonal och Trygghetsteamet

Matilda Råstock Ekmark - Fritidspersonal och klassresurs

Ida Luth Lind - Fritidspersonal, musiklärare och klassresurs

Anna Bornström - Fritidsperonal och dyslexiassistent/klassresurs

Elle Wahlberg – Resurspedagog

Sanna Bogland – Fritidspersonal och kökspersonal

Shafeek Kahlil – Fritidspersonal

Jenny Karlsson- Fritidspersonal och lärarassistent


Samt vikarier vid behovKontakt:

Telfonnummer: 0580-30395

E-post:  helene.stuxgren@loaskola.se