Trygghetsteamet

Trygghetsteamet


Löa friskolas trygghetsteam består av Helene Stuxgren, Päivi Mäkinen och Jenny C Karlsson. Med våra olika kompetenser arbetar vi för eleverna och deras sociala skolmiljö.


Trygghetsteamets uppdrag är att arbeta övergripande med trygghet och trivsel på skolan, så väl för enskilda elever som för hela skolan. Vi arbetar aktivt kring diskriminering, mobbning, trakasserier och alla former av kränkande behandling. 


En stor del av uppdraget är att arbeta förebyggande. Som en del i det förebyggande arbetet jobbar vi med klasserna under så kallad trivseldagar då fokus ligger på samarbete och kamratskap. Här tas bland annat frågor som vänskap, självkänsla och grupptryck upp.

 
En annan del av trygghetsteamets uppdrag är att samtala med eleverna på skolan. Ibland är det eleverna själva som tar initiativ till samtal, ibland har något hänt som vi behöver hjälpa till att reda ut, ibland träffar vi barnen för att stämma av hur de mår och känner och vad de tycker och önskar. Samtalen kan vara både enskilda- och gruppsamtal. 

Vårt mål är när de går ut Löa friskola ska de ha en mentalryggsäck med sig med en tro på sig själv och sin kapacitet, en tilltro till vuxenvärlden och flera bra verktyg som de kan plocka fram i olika lägen där de behövs. 

.
Varje läsår genomförs en elevenkätsundersökning. Utvärderingen av enkäten använder vi sedan i vårat arbeta för att skapa en trygg miljö för alla elever i skolan.


Löa skola har en Trygghetsplan som vi jobbar efter och utvärderar varje år.


Ni som vårdnadshavare/anhörig är självklart välkomna att kontakta oss med frågor, funderingar eller om ni hör eller ser något som ni tycker vi bör känna. 


För att kontakta oss: trygghetsteamet@loaskola.se

Löa Skola Ekonomisk Förening

Östra Löa 304

714 94 Kopparberg

Telefon: 0580-30100
loaskola@loaskola.se