Riktlinjer för klagomål

Klagomål


Enligt 4 kap. 8§ Skollagen ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.


Nedan hittar dokumentet om Löa Friskolas rutiner:
Löa Skola Ekonomisk Förening

Östra Löa 304

714 94 Kopparberg

Telefon: 0580-30100
loaskola@loaskola.se