April

2019-04-15


Nyhetsbrev från styrelsen i Löa Skola


Styrelsen har glädjen att presentera Löa skolas och Trollebo förskolas nya skolledning.

 

Anders Nordin tillträder, på deltid, som ny rektor för Löa Skola Ekonomisk Förening den 15 april 2019. Petra Hedenius fortsätter i skolledningen som biträdande rektor och finns fortsatt i verksamheten med stort operativt ansvar. Anders kommer närmast från SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten, och har tidigare arbetet som rektor och skolchef under många år.

 

Med vänliga hälsningar 
Styrelsen Löa Skola 

styrelsen@loaskola.se

 

Anders nås på:

anders.nordin@loaskola.se  0580-30100


Petra nås på:

rektor@loaskola.se  0580-30100


Löa Skola Ekonomisk Förening

Östra Löa 304

714 94 Kopparberg

Telefon: 0580-30100
loaskola@loaskola.se