Elevhälsa

Elevhälsoteam Löa Skola


Anders Nordin

Rektor 

0580 - 301 00

rektor@loaskola.se


Petra Hedenius

Verksamhetschef/Skolchef

0580 - 301 00

petra.hedenius@loaskola.se


Kajsa Norling

Speciallärare/specialpedagog skola och förskola

0580 - 301 00

kajsa.norling@loaskola.se


Åsa Nilsson

Skolkurator

Kontakt via skolan 0580-30100


Marlene Alander

Skolsköterska

Kontakt via skolan 0580-30100


David Wetterhall

Skolläkare

Kontakt via skolan 0580-30100


Maria Klimkowicz-Nordin

Skolpsykolog

Kontakt via skolan 0580-30100


Trygghetsteam bestående av Päivi Mäkinen och Helene Stuxgren.

trygghetsteamet@loaskola.se

Kontakt via skolan 0580-30100