För vårdnadshavare

Från Löa Friskolas start 1993 har föräldrarna gjort stora arbetsinsatser. Dessa insatser bidrar till att vi kan ha en fin utemiljö och bra skolskjutsar.

Vårt upptagningsområde är stort, därför är det viktigt för våra elever att föräldrarna får många tillfällen att lära känna varandra. Ett sätt är att arbeta tillsammans och det gör vi genom två storstädningsdagar per läsår samt två utearbetsdagar.                                           


Har man barn både i skolan och förskolan gör man sin arbetsinsats på förskolan. De föräldrar som inte kan närvara på det utsatta datumet kan göra upp om att komma vid ett annat tillfälle. Efter förfrågan från föräldrar om att betala istället för att delta finns nu styrelsebeslut om att beloppet för utebliven föräldrainsats är 700 kr per tillfälle.