aktier

Investera i skolans och Löas framtid

 

Löa Skola ekonomisk förening är den största aktieägaren i Löa Bostäder AB, Löbo. Det aktiebolag som bildades för 20 år sedan i syfte att köpa in och förvalta skolhuset i Löa. Skolföreningen skulle därmed slippa ifrån ekonomiskt pressande och praktiskt besvärande frågor kring fastighetens skötsel och istället ägna sin kraft åt undervisning och andra direkta skolfrågor.

 

Intresset bland bygdens befolkning att köpa aktier i det nya bolaget och därmed bidra till en säkrare framtid för skolan var mycket stort och det visade sig snart att idén med ett särskilt fastighetsbolag för skolhuset var helt riktig. Löa skola skulle knappast ha varit vad den är idag utan Löbo vid sin sida. Ekonomiska bekymmer har funnits under åren, men har kunnat lösas i gott samarbete mellan skolföreningen och Löbo.

 

När skolföreningen nu vill sälja en del av sina aktier i Löbo är det inte för att man saknar intresse för det bolaget eller på något sätt är missnöjd med dess verksamhet. Det handlar helt enkelt om att få in nytt kapital till skolan när kostnaden för undervisning, digitalisering och andra nyare skolfrågor ökar. Samtidigt som Löbo får fler aktieägare, som ser en bevarad skola i en levande landsbygd som sin vinst.

 

Vill du vara med och dela på den vinsten? Anmäl dig till styrelsen@loaskola.se aktiekursen för denna försäljning är satt till 1500 kr.

 


Löa Skola Ekonomisk Förening

Östra Löa 304

714 94 Kopparberg

Telefon: 0580-30100
loaskola@loaskola.se