Trivselteam

Trivselteamet

 

På Löa friskola finns det ett trivselteam. I teamet jobbar Päivi Mäkinen och Kajsa Norling.

 

Fredagar är vår ”huvuddag” då vi träffar barn på skolan i olika samtal. Ibland har något hänt som vi behöver hjälpa till att reda ut, ibland träffar vi barnen för att stämma av hur de mår, tycker, känner och önskar. Det kan ske i både grupp- och enskilda samtal.

 

Vårt mål är att bygga en stark relation med alla barn på skolan. Vi önskar att de ska veta att vi alltid finns, är intresserade och vill lyssna på deras tankar. Vi vill att alla barn på skolan ska känna sig värdefulla och att de ska tro på sin egen förmåga. Vår uppfattning är att många av barnen på Löa friskola är medvetna om sina styrkor och svagheter.

 

Vi har givande diskussioner då vi försöker hitta lösningar och verktyg tillsammans med barnen. Vi önskar att våra samtal ska leda till att de får reflektera över saker som hänt, lära sig känna empati och respekt till medmänniskor runtomkring dem och att vi tillsamman ska arbeta för att vi ska få en så bra skola som möjligt.

Detta är ett långsiktigt arbete där man inte alltid ser snabba resultat. Vår förhoppning är att barnen ska lära sig för livet. När de går ut Löa friskola ska de ha en ryggsäck med sig med en tro på sig själv och sin kapacitet, en tilltro till vuxenvärlden och flera bra verktyg som de kan plocka fram i olika lägen där de behövs.

 

Vi i trivselteamet känner att vi har ett viktigt uppdrag som vi gärna vill berätta lite mer om. Vi kommer därför hålla er uppdaterade om vårt jobb lite mer regelbundet.

Vi är tacksamma för information från er föräldrar om ni hör eller ser något som vi bör känna till.

 

Alla barns välmående bör vara vårt gemensamma intresse.

 

Kontakt:

Päivi 070-246 95 94