Klass 3

 

Klasslärare: Elin Johansson

Resurs: Matilda Råsstock Ekmark

Veckobrev klass 3

 

Veckobrev klass 3, 3-4

 

Så var vi igång med vårterminen 2019! Vi har jobbat med Ronja Rövardotter på olika vis, välskrivning, ordförråd, högläsning, film och text. Det är även som en introduktion till nästa So område. Vi kommer fortsätta nästa vecka. Vi har repeterat uppställningar och även övat på “dubbelväxling”. Dessutom har vi tränat på klockan digital kvart i m.fl.

 

Eleverna har fått lämna in önskemål vad de vill lära sig om kroppen samt hur de vill arbeta så nu ska jag sätta mig ner och grovplanera “tema kroppen”. Det kommer att bli ett samarbete med idrotten.

 

I matsalen har klass 3 och F nya platser och vi sitter nu blandade. Det är mycket trevligt att se hur nya vänskapsband bildas.

 

Jag planerar för ett föräldramöte, återkommer med datum och tid. Kommer att bli före sportlovet.

 

Uppmaning:

Om ert barn är sjukt eller ledigt måste ni meddela samtliga verksamheter som är berörda ( ex: buss, Fritids och skola). Annars är det tyvärr lätt att någon verksamhet missar information. Likaså när eleven ska återgå till verksamheten.

Läxor:

Till tisdag 15/1: Bingel sv och ma.

Till tisdag 22/1: Bingel sv (texten “Spindlar” med hem som ska läsas)

Bingel ma(problemlösning som ska lösas mha uppställning)

 

Idrotten 18/1 är utomhus. Inget ombyte eller dusch. Men varma oömma ytterkläder behövs.

Viktiga datum:

Studie och stängningsdagar 13/3 och 24/5.

Sportlov 18/2 - 22/2

Påsklov 23/4 - 26/4

 

Varma hälsningar från oss vuxna i klassen!