Löa skola är skolan med stora ambitioner, lugna klasser och god miljö

 

  • Skolan är inte så stor men tillräckligt stor för att vi skall kunna erbjuda alla elever till och med årskurs 6 en grundskola att trivas och utvecklas i.

 

  • På Löa skola utbildar vi elever för att maximera deras potential och få kunskaper och färdigheter för hela livet. Skolan har kunskap i en trygg och lärande miljö som profil.

 

  • Vi anser att alla har rätt att känna glädje trygghet och att må bra i skolan.

 

  • Lärare och övrig personal är kompetenta och har ett starkt och medkännande engagemang för eleverna och verksamheten.

 

  • Vi driver verksamheten enligt skollagens, och läroplanens intentioner och alla elever får en stabil grund att stå på när de lämnar oss och går vidare till högstadiet.

 

 

För närvarande ser klasserna ut på följande sätt:

 

F-klass 17 elever

Klass 1 16 elever

Klass 2 13 elever

Klass 3 13 elever

Klass 4 16 elever

Klass 5 15 elever

Klass 6 20 elever

 

(Uppdaterad jan-17)

 

 

 

 

 

 

På fritidshemmet Kantarellen går ca 50 barn.

Utifrån skoldagen planerar fritidshemmets personal en variationsrik och bra eftermiddag för barnen.

Lek, lärande och spännande aktiviteter blandas. Barnen har också möjligheter till läxläsning på eftermiddagarna.

 

På vår förskola Trollebo, har vi 49 barn inskrivna.

Förskolan är precis utbyggd och mycket fint renoverad.

Där har vi ambitiösa, aktiva pedagoger och personal med en positiv barnsyn.

Små barngrupper är vårt signum.

 

Vi följer upp elevernas kunskaper med de obligatoriska nationella proven i årskurs

3 och 6. I svenskan utför vi dessutom DLS-test i alla årskurser. Detta för att kunna sätta

in specifik hjälp när det behövs.

Vi arbetar med Lexia och mattekungen för att stödja de som har matematik, läs och skrivsvårigheter.

 

Skolans val är den lektion i timplanen som varje skola själv avgör hur den skall nyttjas.

Vi kommer betona estetisk verksamhet under kommande år men musik, drama, bild

och slöjd som stående inslag.

 

Engelska introduceras redan i förskoleklass.

 

Idrott och rörelse är viktigt för oss.

Vi ordnar varje år barnens vasalopp, tur på bergslagsleden, skoljoggen, friidrottsdag, lingonplockning och utflykt till klacken.

 

De yngre eleverna undervisas huvudsakligen praktiskt i So och No-ämnena, men allt eftersom läskunnigheten tilltar varvas praktiken med teori.

Närheten till skog och mark ger oss en optimal möjlighet till praktiska övningar.

 

Under höstterminen åker alla elever i årskurs två till Energikällan i Lindesberg en förmiddag i veckan och får simundervisning.

 

För att förse eleverna med sociala färdigheter och för att påbörja processen med att bygga upp varje enskild elevs självkänsla tar vi hjälp av projekt Charlie och Stegvis.

 

Vid behov handleder specialpedagog personalen eller upprättar pedagogiska kartläggningar.

 

 

 

 

 

Vår skolläkare heter Jeff Irvine, skolsköterskeuppgifter sköter Marlene Alander, skolkurator är Linda-Marie Carlsson och

vår skolpsykolog heter Maria Klimkowicz-Nordin.

 

Skollunchen lagas och serveras av Ulla,Yvonne, Sanna och Maria.

Vårt nya kök håller senaste EU-standard och invigdes tillsammans med den nya matsalen i slutet av maj år 2007.

Vi uppfyller kraven för ekologisk skolmat.

 

Skolgården erbjuder aktiviteter av skiftande slag och ramar tryggt in skolan mot den idylliska omgivningen.

 

Skolskjuts erbjuds kostnadsfritt elever inom Löa skolas naturliga upptagningsområde.

 

 

 

Med vänlig hälsning

Personalen och Tomas Jonasson (rektor/förskolechef)

 

Telnr: 0580 301 00

0580 300 95

 

Mob:070-642 61 42

 

Adress:

Löa Friskola

Östra Löa 304

714 94 Kopparberg

 

 

 

 

Välkommen till Löa skola!

 

KONTAKT

Östra Löa 304, 714 94 Kopparberg

0580 - 301 00

rektor@loaskola.se

 

HITTA HIT