Verksamhet

Löa Skola är skolan med stora ambitioner, lugna klasser och god miljö.


Löa Skola är inte så stor men tillräckligt stor för att vi skall kunna erbjuda alla elever till och med årskurs 6 en grundskola att trivas och utvecklas i.


På Löa skola utbildar vi elever för att maximera deras potential och få kunskaper och färdigheter för hela livet. Skolan har kunskap i en trygg och lärande miljö som profil.


Vi anser att alla har rätt att känna glädje trygghet och att må bra i skolan.


Lärare och övrig personal är kompetenta och har ett starkt och medkännande engagemang för eleverna och verksamheten.


Vi driver verksamheten enligt skollagens, och läroplanens intentioner och alla elever får en stabil grund att stå på när de lämnar oss och går vidare till högstadiet.


Vi har ett Trivselteam som har jobbar med det sociala klimatat både enkilt och grupper. De har avsatt tid för detta varje vecka.


Fritidshemmet heter Kantarellen och har tre olika avdelningar, Taggisarna, Trattisarna och Kantarellklubben. Utifrån skoldagen planerar fritidshemmets personal en variationsrik och bra eftermiddag för barnen. Lek, lärande och spännande aktiviteter blandas.


Förskolan heter Trollebo och har tre olika avdelnigar, Bergatrollet, Skogstrollet och Trollkullen. Där har vi ambitiösa, aktiva pedagoger och personal med en positiv barnsyn. Små barngrupper är vårt signum.


Vi följer upp elevernas kunskaper med de obligatoriska nationella proven i årskurs 3 och 6. I svenskan utför vi dessutom DLS-test i alla årskurser. Detta för att kunna sätta in specifik hjälp när det behövs. I år 1 genomförs bedömnigsstöd från Skolverket i ämnena svenska och matematik. Engelska introduceras redan i förskoleklass.


Idrott och rörelse är viktigt för oss. Vi ordnar varje år Barnens vasalopp, tur på bergslagsleden, skoljoggen, friidrottsdag och lingonplockning. Under höstterminen åker alla elever i årskurs två till Energikällan i Lindesberg en förmiddag i veckan och får simundervisning.


De yngre eleverna undervisas huvudsakligen praktiskt i So och No-ämnena, men allt eftersom läskunnigheten tilltar varvas praktiken med teori. Närheten till skog och mark ger oss en optimal möjlighet till praktiska övningar.


Vår skolläkare heter Jeff Irvine, skolkurator är Åsa Nilsson och vår skolpsykolog heter Maria Klimkowicz-Nordin.


Skollunchen lagas och serveras av Ulla,Yvonne, Sanna och Johan. Vårt nya kök håller senaste EU-standard och invigdes tillsammans med den nya matsalen i slutet av maj år 2007. Vi satsar på råvaror med en hög kvalitet, både svenska, närproducerade, ekologiska och konventionella.


Skolgården erbjuder aktiviteter av skiftande slag och ramar tryggt in skolan mot den idylliska omgivningen.


Skolskjuts erbjuds kostnadsfritt för elever inom Löa skolas naturliga upptagningsområde.


Med vänlig hälsning


Personalen och Petra Hedenius (bitr. rektor / förskolechef)


Telnr: 0580 301 00 / 0580 300 95

E-post: rektor@loaskola.se


Adress:

Löa Friskola

Östra Löa 304

714 94 Kopparberg