Trollkullen

 

Trollkullens sida

 

Det här året går det 16 barn födda 2012-2013 på avdelningen Trollkullen. I vårt tema Fantasi är det tänkt att vi ska lära oss mer om oss själva och varandra. Med hjälp av böcker med olika inriktningar, tas vi ut i fantasins värld. Vi gillar också att ha maskerader och göra ett och annat besök i skogen, både på riktigt och den vi hittar på i leken.

 

I Lpfö står det

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.

 

Cissi, Åsa, Maria och Anna