Hej och välkomna till en ny termin!

 

På Trollkullen den här terminen går det 14 barn födda 2011. Det här läsåret ska vi arbeta mycket med barns inflytande. I läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10) står det;

 

 

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala

utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar

och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt

ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen

av verksamheten.

 

Vårt närmaste projekt blir att bygga Titanic med hjälp av paper mache. På tisdagar jämna veckor går vi till skogen och tisdagar ojämna veckor har vi gymnastik i lokalen. Vi äter vår lunch i skolans matsal.

 

Cissi, Maria, Helena och Elle

Välkommen till Löa skola!

 

KONTAKT

Östra Löa 304, 714 94 Kopparberg

0580 - 301 00

rektor@loaskola.se

 

HITTA HIT