Trollkullens sida

 

Det här året går det 16 barn födda 2012-2013 på avdelningen Trollkullen. I vårt tema Fantasi är det tänkt att vi ska lära oss mer om oss själva och varandra. Med hjälp av böcker med olika inriktningar, tas vi ut i fantasins värld. Vi gillar också att ha maskerader och göra ett och annat besök i skogen, både på riktigt och den vi hittar på i leken.

 

I Lpfö står det

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.

 

Cissi, Åsa, Maria och Anna

Välkommen till Löa skola!

 

KONTAKT

Östra Löa 304, 714 94 Kopparberg

0580 - 301 00

rektor@loaskola.se

 

HITTA HIT