Trollebo förskola ligger i Löa, alldeles i anknytning till Löa friskola. Det är en lantlig miljö med närhet till både skog, sjöar och frisk luft. Förskolan öppnade 1993, då i ena delen av byggnaden. Under åren har barnantalet ökat och vi har därmed varit i behov av större lokaler. Våren 2013 byggdes det därför till en avdelning på förskolan. Trollebo består numera av tre avdelningar; Skogstrollet, Bergatrollet och Trollkullen. Här går det för närvarande 49 barn i åldrarna 1-5 år. Vi är två förskollärare, en utbildad musiklärare, åtta barnskötare och en som arbetar i vårt mottagningskök.

 

Vi arbetar efter läroplanen för förskolans mål. Vi vill att barnen ska få vara med och påverka sin vardag och att de ska känna sig trygga och känna tillit till sin egen förmåga. Vi vill vara lyhörda pedagoger som är positiva förebilder för barnen. För oss är det viktigt att ha ett nära samarbete med hemmet, för att barn och föräldrar ska trivas så bra som möjligt. Trollebo är en förskola med föräldrasamverkan, vilket innebär att föräldrarna är med och storstädar två gånger per år och även är med och fixar en bra utemiljö till barnen.

 

Vi försöker även ha ett gott samarbete med skolan. Barnen på Trollkullen äter lunch varje dag i skolans matsal. Där bekantar vi oss med skolbarnen, lärarna och övrig personal som arbetar där. Ibland leker vi på skolgården och barnen som ska börja i förskoleklassen, får flera tillfällen att hälsa på i den miljön. Vi tycker att det är en stor fördel att barnen i lugn och ro får vänja sig vid skolmiljön i sin egen takt.

 

Till våren 2017 har vi 15 barn som är födda 2011 som går på Trollkullen. På Bergatrollet är det 17 barn, 4 barn födda 2012, 2 barn födda 2013, 6 barn födda 2014, 4 barn födda 2015 och 1 barn född 2016. På Skogstrollet är det 17 barn, 4 barn födda 2012, 6 barn födda 2013, 6 barn födda 2014 och 1 barn födda 2015.

 

På Bergatrollet arbetar Ulrika Hytter-Aronsson, Sofia Hedberg, Moa Refdahl och Lina Wester. På Skogstrollet arbetar Margaretha Strand, Anna Ekmark och Josef Sköldenström, och Viktoria Törnkvist är praktikant. På Trollkullen arbetar Maria Bilger, Cecilia Ståhl, Helena Wallin, Elle Wahlberg och Åsa Källgren.

 

Om du är nyfiken på vår verksamhet är du välkommen att hälsa på oss eller kontakta oss per telefon 0580-30195. I dagsläget har vi inga lediga platser, men det går bra att lämna in en ansökan och därmed ställa sig i kö till en förskoleplats. Ansökan hittar du här på hemsidan under föräldrar, blanketter och ansökan om barnomsorg.

 

Välkommen till Löa skola!

 

KONTAKT

Östra Löa 304, 714 94 Kopparberg

0580 - 301 00

rektor@loaskola.se

 

HITTA HIT