KONTAKT

Östra Löa 304, 714 94 Kopparberg

0580 - 301 00

rektor@loaskola.se

 

HITTA HIT

Pedagogik

 

 

  • Skolan är inte så stor men tillräckligt stor för att vi skall kunna erbjuda alla elever till och med årskurs 6 en grundskola att trivas och utvecklas i.
  •  
  • På Löa skola utbildar vi elever för att maximera deras potential och få kunskaper och färdigheter för hela livet. Skolan har kunskap i en trygg och lärande miljö som profil.
  •  
  • Vi anser att alla har rätt att känna glädje trygghet och att må bra i skolan.
  •  
  • Lärare och övrig personal är kompetenta och har ett starkt och medkännande engagemang för eleverna och verksamheten.
  •  
  • Vi driver verksamheten enligt skollagens, och läroplanens intentioner och alla elever får en stabil grund att stå på när de lämnar oss och går vidare till högstadiet.

Välkommen till Löa skola!