Pedagogik

Pedagogik

 

 

  • Löa Skola är inte så stor men tillräckligt stor för att kunna erbjuda alla elever till och med årskurs 6 en grundskola att trivas och utvecklas i.

 

  • På Löa Skola utbildas elever för att maximera deras potential och få kunskaper och färdigheter för hela livet. Skolan har kunskap i en trygg och lärande miljö som profil.

 

  • Löa Skola anser att alla har rätt att känna glädje trygghet och att må bra i skolan.

 

  • Lärare och övrig personal är kompetenta och har ett starkt och medkännande engagemang för eleverna och verksamheten.

 

  • Löa Skola driver verksamheten enligt skollagens, och läroplanens intentioner och alla elever får en stabil grund att stå på när de lämnar Löa och går vidare till högstadiet.