Fritids

Välkomna till Fritids Kantarellen!

 

Fritidshemmets uppdrag är att med utgångspunkt i Läroplanen för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet och dess värdegrund och övergripande mål, stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid.


Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande. I fritidshemmet undervisar vi på ett lekfullt sätt genom att använd leken som det kraftfulla verktyg den är.


Fritidshemmet har ett kompletterande uppdrag och det ska gå en rödtråd mellan skola och fritidshemmet.

Vi som jobbar på fritidshemmet Kantarellen läsåret 2019/2020 är:


Helene Stuxgren - Fritidspersonal och Trygghetsteamet

Matilda Råstock Ekmark - Fritidspersonal och klassresurs

Ida Luth Lind - Fritidspersonal, musiklärare och klassresurs

David Conejeros - Fritidspersonal och resurspedagog

Anna Bornström - Fritidsperonal och dyslexiassistent/klassresurs

Elle Wahlberg – Resurspedagog

Sanna Bogland – Fritidspersonal och kökspersonal

Viktoria Törnkvist – Fritidspersonal och förskolepersonal


Samt vikarier vid behov


Kontakt:

Telfonnummer: 0580-30395

E-post:  helene.stuxgren@loaskola.se

Löa Skola Ekonomisk Förening

Östra Löa 304

714 94 Kopparberg

Telefon: 0580-30100
loaskola@loaskola.se