Riktlinjer för klagomål

Klagomål

 

Enligt 4 kap. 8§ Skollagen ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

 

Nedan hittar dokumentet om Löa Friskolas rutiner: