Föräldrainsatser

Föräldrainsatser

 

Från Löa Friskolas start 1993 har föräldrarna gjort stora arbetsinsatser. Dessa insatser bidrar tex till att vi kan ha en fin utemiljö och bra skolskjutsar.

Vårt upptagningsområde är stort. Därför är det viktigt för våra elever att föräldrarna får många tillfällen att lära känna varandra. Ett sätt är att arbeta tillsammans.

 

Det gör vi genom 2 storstädningsdagar per läsår samt 1 utearbetsdag.

 

Om man har barn både i skolan och förskolan gör man sin arbetsinsats på förskolan. De föräldrar som inte kan närvara på det utsatta datumet kan göra upp om att komma vid ett annat tillfälle. Om många föräldrar inte gör sin insats blir inte alla utrymmen storstädade och utemiljön blir mindre trivsam och då blir arbetsmiljön inte tillfredställande varken för barnen eller personalen.

 

Efter förfrågan från föräldrar om att betala istället för att delta så beslutade styrelsen 2014 om att beloppet för utebliven föräldrainsats är 600 kr per tillfälle. Alltså 1800 kr som mest under ett läsår. Skolverket har inga invändningar eftersom det finns ett alternativ till att betala. Skolans ekonomi tillåter inte att vi anlitar extra städpersonal om vi inte kan debitera de som inte gör sin insats.