KONTAKT

Östra Löa 304, 714 94 Kopparberg

0580 - 301 00

rektor@loaskola.se

 

HITTA HIT

 

Elevhälsoteam VT 2018

 

Tomas Jonasson

Rektor

 

070 - 642 6142

0580 - 301 00

rektor@loaskola.se

 

 

 

 

 

Linda-Marie Carlsson

Skolkurator

Kontakt via skolan 0580-30100

 

 

Jeff Irvine

Skolläkare

 

Jeff Irvine och Emma Elvenäs(skolsköterska) kommer att ansvara för hälsosamtal och hälsoundersökning samt vaccinering.

 

076 - 240 43 43

ji@pivo.w.se

 

 

 

Maria Klimkowicz-Nordin

Skolpsykolog

 

070 - 240 43 43

 

 

Trivselteam bestående av Maria Bilger, Christian Dam och Päivi Mäkinen.

Kontakt via skolan 0580-30100

 

 

 

 

Välkommen till Löa skola!