Arbetsplan för fritidshemmet Lokal arbetsplan för Trollebo förskola Arbetsplan för skolan

 

Kostpolicy Krisplan Likabehandlingsplan och årlig

plan mot kränkande behandling

Riktlinjer för aktiviteter utanför förskolan Trygghet och studiero Löa skolas Läxpolicy

När du skall skriva ut ett dokument, klicka på "öppna original" och öppna det i microsoft word. Skriv ej ut från webläsaren.

Handlingsplan mot mobbing

Anmälan för oro om barn

 

Kvalitetsredovisning Löa skola

2015 -2016

Välkommen till Löa skola!

 

KONTAKT

Östra Löa 304, 714 94 Kopparberg

0580 - 301 00

rektor@loaskola.se

 

HITTA HIT